Oprocentowanie zmienne czy stałe? Kiedy zdecydować się na konkretny typ?

oprocentowanieJednym z podstawowych problemów, przed którymi stajemy, decydując się na założenie lokaty jest wybór formy oprocentowania.

Do naszej dyspozycji jest oprocentowanie stałe i zmienne – każde z nich jest korzystne w innych przypadkach.

Banki oferują zwykle oprocentowanie stałe w przypadku lokat krótkoterminowych, przypisując oprocentowanie zmienne inwestycjom z dłuższym terminem.

Zdarzają się jednak przypadki, w których to sam klient decyduje o rodzaju oprocentowania, warto więc poznać wady i zalety obu z nich.

Oprocentowanie stałe jest zdecydowanie bezpieczniejsze. Już w momencie zakładania lokaty, możemy policzyć, jaki zysk nam przyniesie. W tym przypadku stopa procentowa pozostaje niezmienna przez cały okres trwania lokaty.

W przypadku oprocentowania zmiennego, stopa procentowa może się zmieniać na naszą korzyść, ale także niekorzyść.

Zmiana ta uzależniona jest bowiem od aktualnej sytuacji na rynku, której nie można przewidzieć z wyprzedzeniem. Wpływa na nią chociażby kurs walut, czy zmienna wartość pieniądza na rynku międzybankowym.

Wpłacając pieniądze na lokatę, nie jesteśmy w stanie określić, ile dokładnie otrzymamy z powrotem i jak wysoki będzie nasz zysk.

Jeśli nasza wiedza o zachowaniu rynku jest dość rozbudowana, możemy pokusić się o próby oszacowania stóp procentowych w przyszłości.

W przypadku gdy będą one rosnąć, najbardziej opłacalny jest wybór lokaty o zmiennym oprocentowaniu. Jeśli jednak przewidujemy spadek stóp procentowych, lepszym rozwiązaniem będzie lokata o stałym oprocentowaniu.