Oprocentowanie lokat w skali roku – jak to rozumieć?

lokataWiększość ofert lokat bankowych zawiera tzw. oprocentowanie w skali roku.

Jak należy je rozumieć i ile ma wspólnego z faktycznym zyskiem z lokaty?

Oprocentowanie na poziomie 8-9% w skali roku, szeroko reklamowane w telewizji zwykle ma niewiele wspólnego z realnym oprocentowaniem lokaty.

Może się na przykład okazać, że reklamowana lokata to lokata progresywna.

W praktyce oznacza to, że jej oprocentowanie rośnie wraz ze wzrostem trwania lokaty. Oprocentowanie podawane w reklamie zwykle obowiązuje więc dopiero pod koniec czasu trwania lokaty. Zanim podpiszemy umowę z bankiem, dobrze jest więc ustalić, z jakim rodzajem oprocentowania mamy do czynienia i przeprowadzić pewne kalkulacje, które pozwolą nam określić rzeczywisty zysk z lokaty.

Zdecydowanie najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest lokata ze stałym oprocentowaniem, które pozostaje niezmienne przez cały okres jej trwania. Oprocentowanie zmienne, tak jak było już wspomniane wyżej, może zmieniać się w czasie trwania lokaty, zależnie od aktualnego poziomu stóp procentowych.

Wyróżnia się też oprocentowanie efektywne, które uwzględnia kapitalizację odsetek oraz oprocentowanie nominalne, które go nie uwzględnia. Zdecydowana większość banków podaje w swoich ofertach oprocentowanie w skali roku, bez względu na czas trwania lokaty.

Aby lepiej zrozumieć, jaki faktyczny zysk przyniesie nam lokata już po miesiącu, czy kilku dniach, musimy odpowiednio przeliczyć oprocentowanie w skali roku. W tym celu należy podzielić procent podany w ofercie na 12, aby uzyskać oprocentowanie w skali miesiąca lub na 365, aby otrzymać dzienne oprocentowanie.