Skip to content

Dwie windykacje

Najczęściej w każdej firmie pożyczkowej znajduje się dział windykacji, zajmujący się przypadkami niesumiennych klientów. Na pierwszym etapie zwykle wysyłane są wspomniane wcześniej zawiadomienia czy ponaglenia do zapłaty, jeśli jednak wciąż nie przynoszą rezultatów, sprawa przekazywana jest do zewnętrznych firm windykacyjnych. Zadaniem indykatora zewnętrznego jest namówienie zadłużonego do ostatecznego uregulowania swoich płatności względem wierzyciela. Sposobów na to jest przynajmniej kilka, począwszy od wysyłania papierowych listów, przez rozmowy telefoniczne aż do osobistych wizyt składanych bezpośrednio w domu. Najrozsądniejszym rozwiązaniem w tej sprawie jest wykazanie chęci działania i inicjatywy zmierzającej do spłacenia swojego długu. Jest to na tyle istotne, że w przypadku braku współpracy sprawa kierowana jest do właściwego sądu, a po nakazie wydanym przez sąd następuje wyegzekwowanie pieniędzy za pomocą postępowania komorniczego, zleconego przez sąd na mocy wyroku.

Co ciekawe, sprawami szybkich pożyczek coraz częściej dzisiaj zajmują się E-Sądy, mające na celu odciążenie od spraw tych w tradycyjnym ujęciu. Jeśli tylko sprawa może zostać załatwiona przez Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, firmy pożyczkowe chętnie z tego rozwiązania korzystają – również ze względów czasowych. Taki sąd nie wyda wyroku, dostaniesz jednak nakaz zapłaty. O istnieniu takiego dokumentu najczęściej płatnik dowiaduje się z otrzymywanej korespondencji. Po otrzymaniu takiego pisma masz jedynie czternaście dni na uregulowanie należności. Jeśli z kolei uważasz, że proces sądowy jest dla ciebie niesprawiedliwy, możesz oczywiście skorzystać z tradycyjnych środków odwoławczych. Nie wolno jednak takich dokumentów w żaden sposób bagatelizować, ponieważ są podstawą do wszycia klasycznej komorniczej egzekucji, przed którą może nie udać ci się uciec.

Co może, a czego nie może zrobić komornik?

Komornik, jako wykonawca sądowych wyroków, ma naprawdę spore uprawnienia i wszelkie filmy, na których komornik zabiera dobytek życia nie są przesadzone. Komornik ma prawo do zajęcia nie tylko konta bankowego oraz wynagrodzenia, ale również ruchomości i nieruchomości, które posiadasz.

W jakich sytuacjach można odstąpić od umowy pożyczki?

Obecnie prawo w przypadku umów zawieranych na odległość, a więc tyczy się to również wszystkich chwilówek zawieranych przez Internet, nie jest w stanie dostatecznie dobrze poznać produktów czy usług, na które się decyduje i w związku z tym faktem każdy konsument obecnie posiada aż czternaście dni na odstąpienie od podpisanej umowy. Nawet, jeśli podpisana umowa dotyczyła pożyczki. Inaczej zwane jest to prawo „rozważeniem racjonalności zakupu”, chociaż w przypadku internetowej pożyczki może to nieco śmiesznie zabrzmieć. Co lepsze, konsument ma prawo nie dzielić się swoimi przemyśleniami na temat produktu czy usługi – do 14 dni umowa może zostać rozwiązania nawet bez podawania konkretnej przyczyny. Razem z podpisaniem umowy i jej dostarczeniem do klienta firma pożyczkowa jest zobligowana również do przesłania jednocześnie odpowiedniego formularza uprawniającego do odstąpienia od umowy. Pożyczkodawcy nie wolno w żaden sposób zatajać informacji o tym fakcie ani sprawiać, że staje się jedynie domniemany. Wraz z formularzem musi pojawić się też dokładna instrukcja, w jaki sposób można wykorzystać takie prawo i jak to zrobić poprawnie. Nie musisz się również martwić o to, że odstąpienie od umowy spowoduje konieczność natychmiastowego zwrotu pożyczonych pieniędzy – prawo polskie daje ci możliwość 30 dni na spłacenie wziętego na siebie zobowiązania.