Czym jest lokata bankowa?

lokataLokata bankowa to jedna z popularniejszych form oszczędzania, przede wszystkim ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa, jaki zapewnia.

Inwestując w lokatę, po prostu nie można stracić. Jak to wygląda w praktyce?

Podpisanie umowy lokaty wiąże się ze zdeponowaniem w banku określonej sumy pieniędzy. W zamian za umożliwienie mu dysponowanie naszym kapitałem, bank wypłaca odpowiednio wysokie odsetki.

Bardzo ważne jest to, że umowa na lokatę zawierana jest na określony czas.

Pieniądze są w tym czasie zamrożone i klient nie może z nich korzystać. Zerwanie takiej lokaty przed terminem skutkuje utratą odsetek, a czasem nawet koniecznością opłacenia dodatkowej kary, dlatego na takie rozwiązanie należy decydować się tylko w bardzo awaryjnych sytuacjach.

Lokaty są stosunkowo wysoko oprocentowane, ponieważ bankom zależy na tym, by jak najwięcej klientów z nich korzystało. Pozyskane w ten sposób środki służą zwykle do finansowania kredytów udzielanych innym klientom banku.

Lokaty to jedna z najbezpieczniejszych form inwestycji, znacznie pewniejsza od zakupu akcji czy inwestowania w fundusze inwestycyjne.

Wszystkie lokaty zakładane w bankach zarejestrowanych w Polsce są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, co oznacza, że w praktyce zainwestowane w nie pieniądze zwyczajnie nie mogą przepaść.

Dla wygody klientów wprowadzane są różne formy lokat, różniące się między sobą chociażby czasem trwania. Możemy wybierać także między lokatami progresywnymi i lokatami o stałym oprocentowaniu, a także lokatami odnawialnymi i nieodnawialnymi.