Co to jest kapitalizacja odsetek?

kasaKapitalizacja odsetek to inaczej częstotliwość, z jaką odsetki są dopisywane do zgromadzonego kapitału na lokacie lub koncie oszczędnościowym.

W praktyce oznacza to, że dwie lokaty posiadające identyczne oprocentowanie, ale odmienną kapitalizację przyniosą różne zyski.

Najkorzystniejsze dla klienta jest częste dopisywanie odsetek do salda. Lokata terminowa zazwyczaj wiąże się z kapitalizacją odsetek dopiero w momencie wygasania depozytu, jednak ich dopisywanie może odbywać się częściej – co kwartał, co miesiąc lub nawet każdego dnia.

Z punktu widzenia klienta zorientowanego na jak największy zysk, codzienne dopisywanie odsetek jest najbardziej korzystne.

Dzienne naliczanie kapitału umożliwia uchylenie się od 19% podatku, zwanego podatkiem Belki: mianowicie od zysku mniejszego niż 2,49 zł nie trzeba odprowadzać podatku, co często wykorzystują banki, proponując lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek. Ponadto przy częstym naliczaniu odsetek mamy do czynienia także z procentem składanym.

Zasada ta polega na tym, że do wkładu pieniężnego doliczane są odsetki, które wraz z nim procentują w okresie następnym. Oznacza to, iż odsetki z pierwszego okresu kapitalizacji są doliczane do salda lokaty, po czym w kolejnym okresie większa kwota pieniędzy podlega zyskowi.

Mechanizm ten jest standardowo stosowany we wszelkich kontach oszczędnościowych i IKE – obydwie formy umożliwiają elastyczne zarządzanie zgromadzonymi środkami finansowymi.

Zalety te są główną przyczyną tak dużej popularności lokat z częstą kapitalizacją odsetek.